top of page

המדריך למדידת חזייה

לתשומת לבך: המידות בחנות שלנו הן מידות אירופאיות, השונות מהמידות האנגליות והאמריקאיות. אם את יודעת את המידה האירופאית שלך - מצוין, תוכלי לגשת ולבחור את החזיה המתאימה לך.

 

אם את יודעת את המידה האמריקאית או המידה האנגלית של החזיה שלך - אנא העזרי בטבלאות ההמרה על מנת להכיר את המידה האירופאית שלך.

 

אם אינך בטוחה, אנו ממליצות לך למדוד את גופך כמתואר להלן.

מדידה נכונה של מידות גופך חשובה במיוחד להתאמה נכונה של חזיות במידות גדולות.

 

מידת החזייה מורכבת משתי מידות:

- היקף החזייה אשר נמדד בס"מ – 65, 70, 75  וכו'.

- גודל הקאפ, מוגדר באותיות A, B  וכו'.

 

היקף החזייה נקבע לפי היקף בית החזה שלך (מתחת לחזה) ואילו גודל הקאפ נקבע על פי ההפרש בין היקף החזה להיקף בית החזה.

על מנת לקבוע את מידת החזייה שלך, בצעי את המדידות המתוארות להלן, כאשר את לובשת חזייה לא מרופדת, כזו שאינה מגדילה ואינה מקטינה את החזה.

חזיות במידות גדולות
חזיות במידות גדולות

מדידת היקף בית החזה: מדדי, באמצעות סרט מדידה פשוט, את היקף בית החזה ממש מתחת לחזה – בצמוד לחלק התחתון של החזייה, כמתואר בצילום.

את המדידה הזו הקפידי לבצע בצורה הדוקה מאד!

 

מדידת היקף החזה: מדדי כמתואר בצילום, בצורה רפויה, את היקף החזה במקום בו ההיקף גדול ביותר. הקפידי שסרט המדידה יהיה אחיד בגובהו לכל ההיקף.

 

עכשיו תוכלי לקבוע את מידת החזיה שלך לפי הטבלה להלן, כאשר העמודות מציינות את היקף החזה והשורות את היקף בית החזה. לדוגמה, אם היקף החזה שלך הוא 92 ס"מ והיקף בית החזה (מתחת לחזה) הוא 72, מידת החזיה שלך היא 70H.

(אם את מעדיפה חזייה הדוקה יותר, תוכלי לבחור בטבלה את המידה הצמודה באותו גוון בהיקף קטן יותר. בדוגמה שלנו זו תהיה מידה 65I.)

אם עדיין אינך בטוחה, התייעצי עמנו: 050-2192396 או contact@sigalavishai.com או צרי קשר.

טבלת התאמה לחזיות במידות גדולות - מידה אירופאית

חזיות במידות גדולות

סיגל אבישי  חזיות גדולות במחירים קטנים

Anchor 1
bottom of page